Over COVAR

Stichting COVAR

Onder noemer en stichting COVAR toont de Vlaamse theatermaker Els Roobroeck haar theaterwerk.

Urgente maatschappelijke thema’s, invloeden uit populaire en experimentele muziek, een voorliefde voor literatuur en een fascinatie voor de acteur als muzikale performer (COVIEW-methode) bepalen het DNA van COVAR.

COVAR bouwt klankwerelden waarin de directheid van woord en de suggestieve kracht van muziek elkaar aanvullen en schuwt hierbij onderzoek met interdisciplinaire samenwerkingen niet. Muziektheater gecombineerd met performance art, wetenschap, jongeren, installatiekunst en de openbare ruimte.

COVAR’s voorstellingen zijn theatrale portretten van hedendaagse vraagstukken. Ontstaan uit de fascinatie voor de mens en zijn onvolmaaktheden in een wereld vol mogelijkheden. Het kleine individu dat zich verhoudt tot het grotere geheel terwijl deze naar zijn of haar plek in het grotere geheel zoekt.

Doelstelling Stichting COVAR
Stichting Covar heeft ten doel het produceren, bevorderen en realiseren van (muziek)theater; het opzoeken van de grenzen van verschillende disciplines en onderzoek binnen (muziek)theater, met al hetgeen daartoe behoort of daartoe dienstig is, alles in de ruimste zin van het woord. Hierdoor bewerkstelligt de Stichting dat er nieuw publiek wordt aangesproken en dat de betrokkenheid van het publiek bij cultuur in het algemeen en podiumkunsten in het bijzonder, wordt vergroot.

Dagelijks bestuur
De heer P.J.J.H. Dusee, Voorzitter
Mevrouw M.P.M.M. Houben, Secretaris
vacature Penningmeester

Beloningsbeleid: de bestuurders genieten geen beloning.

Artistieke leiding: Els Roobroeck
Zakelijke leiding: Carla Leurs

Artistiek team: Kwinten Mordijck & Sebas van der Donk

Acquisitie en positionering: Sarah-Faye Lombré

Stichting COVAR heeft de ANBI-status.