Over COVAR

Sinds 2013 toont de Vlaamse actrice en theatermaker Els Roobroeck met COVAR haar theaterwerk. COVAR wordt vanaf 2021 structureel gesubsidieerd door de Provincie Limburg.

COVAR maakt professioneel theater gecombineerd met performance, community art, wetenschap, installatiekunst en de openbare ruimte, en ontwikkelt teksten die tot stand komen door debat, improvisatie en muzikaliteit. Op deze manier worden grote en kleine verhalen geboetseerd die als een muzikaal essay hun vorm vinden, resulterend in onthutsende, multidisciplinaire, eerlijke, poëtische, grensverleggende en inhoudelijk snijdende voorstellingen. COVAR zoekt hierbij steeds naar nieuwe verbindingen en ontmoetingen die de grenzen van het theater aftasten en uitdagen. Invloeden uit populaire en experimentele muziek, een voorliefde voor literatuur en een fascinatie voor de adolescente acteur als muzikaal performer bepalen het DNA van COVAR.

COVARs voorstellingen zijn theatrale portretten van hedendaagse vraagstukken en urgente maatschappelijke thema’s. Ontstaan uit de fascinatie voor de mens en zijn onvolmaaktheden in een wereld vol mogelijkheden. Het kleine individu dat zich verhoudt tot het grotere geheel, terwijl deze naar zijn of haar plek in het grotere geheel zoekt.

Artistieke leiding: Els Roobroeck
Zakelijke leiding: Carla Leurs

Stichting COVAR heeft de ANBI-status.