COVIEW-methode

Afgelopen jaren ontwikkelde Els Roobroeck in haar werk met jongeren de COVIEW-methode. Een tekstimprovisatiemethodiek waarbij vaste tekst op basis van ‘spelregels’ onderling op scène wordt verdeeld. De nadruk van deze methode ligt op het brengen van waarachtig elementair spel in het hier en nu van de voorstelling. Een manier van gekaderd improviseren waarbij luisteren en kiezen wanneer je iets zegt centraal staat. De dialoog met muziek speelt hierbij een onmiskenbare rol omdat deze kan stuwen, ontregelen en vooral alert houden en doet luisteren.

Bij de COVIEW-methode worden personages ontdubbeld en door meerdere acteurs op hetzelfde ogenblik gespeeld. Hierdoor krijg je diverse versies van één mogelijk persoon. De spiegeling die hierdoor bij het publiek ontstaat is groter dan wanneer het personage door één acteur gespeeld wordt. Er ontstaat één universeel personage en meerdere aparte personages.