ANBI

Statutaire naam: Stichting COVAR
RSIN: 856367369              
Adres: Promenade 297, 6411 JJ Heerlen
Telefoon:  06-33934656
E-mailadres: info@compagniecovar.nl
Website: www.compagniecovar.nl
KVK: 66034612

Doelstelling
De stichting heeft ten doel:
a. het produceren, bevorderen en realiseren van (muziek)theater;

b. het opzoeken van de grenzen van verschillende disciplines en onderzoek binnen (muziektheater);

met al hetgeen daartoe behoort of daartoe dienstig is, alles in de ruimste zin van het woord.

Beleidsplan op hoofdlijnen
Onder noemer en stichting COVAR toont de Vlaamse theatermaker Els Roobroeck haar theaterwerk.

Urgente maatschappelijke thema’s, invloeden uit populaire en experimentele muziek, een voorliefde voor literatuur en een fascinatie voor de acteur als muzikale performer (COVIEW-methode) bepalen het DNA van COVAR.

COVAR bouwt klankwerelden waarin de directheid van woord en de suggestieve kracht van muziek elkaar aanvullen en schuwt hierbij onderzoek met interdisciplinaire samenwerkingen niet. Muziektheater gecombineerd met performance art, wetenschap, jongeren, installatiekunst en de openbare ruimte.

COVAR’s voorstellingen zijn theatrale portretten van hedendaagse vraagstukken. Ontstaan uit de fascinatie voor de mens en zijn onvolmaaktheden in een wereld vol mogelijkheden. Het kleine individu dat zich verhoudt tot het grotere geheel terwijl deze naar zijn of haar plek in het grotere geheel zoekt.

Raad van Toezicht
Dhr. P.J.J.H. Dusee (voorzitter)
Mw. B. Hermans
Dhr. P. J. A. Adriaanse

De Raad van Toezicht is onbezoldigd.

Dagelijkse leiding/bestuur
De dagelijkse leiding is in handen van Els Roobroeck (artistiek leider) en Carla Leurs (zakelijk leider). Beiden zijn zelfstandig ondernemer en krijgen een marktconforme vergoeding voor hun werkzaamheden. 

Financiële verantwoording