ANBI

Statutaire naam: Stichting COVAR
RSIN: 856367369              
Adres: Gasthuisstraat 56, 6231 JW Meerssen
Telefoon:  06-33934656
E-mailadres: info@compagniecovar.nl
Website: www.compagniecovar.nl
KVK: 66034612

Doelstelling
De stichting heeft ten doel:
a. het produceren, bevorderen en realiseren van (muziek)theater;

b. het opzoeken van de grenzen van verschillende disciplines en onderzoek binnen (muziektheater);

met al hetgeen daartoe behoort of daartoe dienstig is, alles in de ruimste zin van het woord.

Beleidsplan op hoofdlijnen
Onder noemer en stichting COVAR toont de Vlaamse theatermaker Els Roobroeck haar theaterwerk.

Urgente maatschappelijke thema’s, invloeden uit populaire en experimentele muziek, een voorliefde voor literatuur en een fascinatie voor de acteur als muzikale performer (COVIEW-methode) bepalen het DNA van COVAR.

COVAR bouwt klankwerelden waarin de directheid van woord en de suggestieve kracht van muziek elkaar aanvullen en schuwt hierbij onderzoek met interdisciplinaire samenwerkingen niet. Muziektheater gecombineerd met performance art, wetenschap, jongeren, installatiekunst en de openbare ruimte.

COVAR’s voorstellingen zijn theatrale portretten van hedendaagse vraagstukken. Ontstaan uit de fascinatie voor de mens en zijn onvolmaaktheden in een wereld vol mogelijkheden. Het kleine individu dat zich verhoudt tot het grotere geheel terwijl deze naar zijn of haar plek in het grotere geheel zoekt.

Bestuurders
Voorzitter: Dhr. P.J.J.H. Dusee
Secretaris: Mw. M.P.M.M. Houben
Penningmeester: Rob Oostdam

Het bestuur van de stichting is onbezoldigd.

Dagelijkse leiding
De dagelijkse leiding is in handen van Els Roobroeck (artistiek leider) en Carla Leurs (zakelijk leider). Beiden zijn zelfstandig ondernemer en krijgen een marktconforme vergoeding voor hun werkzaamheden.

Financiële verantwoording